Bursdager / Vennelag / Utdrikkingslag

Bursdager
130
pr 10 min
Utdrikkingslag
130
pr 10 min
Vennelag
130
pr 10 min
Bursdager etter avtale / min 5 pers
Utdrikkingslag etter avtale / min 6 pers
Vennelag etter avtale / min 6 pers
Bestille Bestille Bestille