Styret

ETTER ÅRSMØTE KOMMER NY OPDATERING !!!!

Rolle Navn  Mobil  Periode
Leder  Øyvind pedersen  2015
Nest leder  Helge wisting  2015
Styremedlem  Jørn tore moa  2015
Styremedlem  Ferenc beelen  2015
Vara 1  Terje hoem  2015
Vara 2  Terje hovde  2015
Revisor  Arne hoem  2015

 

VALGKOMITE

 

Formannen velges for ett år av gangen. Fire til syv styremedlemmer velges for to år av gangen, to av disse står på valg hvert år.
Det velges valgkomité – tre stk og revisor.
Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av styrets medlemmer er til stede.
Styremøter avholdes så ofte formann finner det nødvendig, eller når to femtedeler av styrets medlemmer forlanger det.