Lisensinformasjon

Førerlisenser

Krav til fører: det kreves bestått teori og praksis kurs i regi av NBF, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
Det kreves obligatorisk anmelderlisens for ledsager til utøvere t.o.m. fylte 18 år.

Krav til foreldre
Har man barn (juniorfører) under 18 år som utøver Formel K (Kart) må man som foresatt inneha medlemskap som ledsager i klubb tilknyttet NBF.  Se lovverk i kartingboka 2011.

I karting er det 5 typer lisens.
Formel K Senior – Fra det året man fyller 19 år.
Formel K Junior – Fra det året man fyller 13 år – ut det året man er 18 år.
Rekrutt – Fra det året man fyller 8 år – ut året man fyller 12 år
Rekrutt Trening – Det året man fyller 6 år -Ut året man fyller 7 år
Formel-K Kun trening – fra det året man fyller 8 år. Kan kun brukes til trening.

Vognlisens
Enhver deltager må løse vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens for nybygd kart eller eierskifte må søknad skjema fylles ut og sendes inn til NBF. Ved fornyelse av vognlisens kan fjordårets vognlisens sendes NBF med påskrift om fornyelse.

Reklamelisens
Det er ingen reklameavgift på kart.

Skjemaer:

Søknadskjema førerlisens
Søknadskjema vognlisens
Søknadskjema ledsagerlisens

SØKNADEN MÅ SENDES MINIMUM EN UKE FØR TRENING / LØP !!