Påmelding Firmacup

Frist for påmelding ikke satt.
Startkontingent faktureres bedriften innen oppstart.
Vi tar kontakt med alle påmeldte bedrifter når oppstartdato er klar.